Intronizacje Pisma Świętego w diecezji radomskiej

Niedzielę Słowa Bożego poprzedziło przygotowanie, które podjęło Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II.

Mówi o tym ks. Jacek Kucharski, diecezjalny moderator Dzieła Biblijnego. - Już w listopadzie 2019 roku, a więc miesiąc po ogłoszeniu przez papieża Franciszka Listu Apostolskiego w formie motu proprio "Aperuit illis", ustanawiającego Niedzielę Słowa Bożego, w ośrodkach naszej diecezji, gdzie odbywa się stała formacja biblijna w postaci wykładów otwartych, słuchacze zapoznali się ze wskazaniami, jakie dla współczesnego apostolatu biblijnego wskazuje papieski list. Ponadto wszyscy wierni w diecezji w okresie Adwentu, za pośrednictwem Radia Plus Radom mogli zapoznać się z treścią Listu Apostolskiego papieża Franciszka. Audycje radiowe z treścią listu przygotowali alumni Wyższego Seminarium Duchownego zaangażowani w Kleryckie Koło Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej - mówi moderator i podkreśla: - W samą Niedzielę Słowa Bożego odbyły się w wielu kościołach intronizacje księgi Pisma Świętego, lektura Biblii w kościołach przed Mszami św., homilie zakorzenione w Piśmie Świętym. Wiele stałych grup formacyjnych podjęło również lectio divina. Ponadto duszpasterze w parafiach zachęcali, aby w tym dniu podjąć lekturę Biblii indywidualną lub w rodzinie. Wyrażam serdeczne słowa podziękowania wszystkim: kapłanom, katechetom, moderatorom i członkom grup biblijnych za wszelkie podjęte w Niedzielę Słowa Bożego działania, aby Biblia nie stała się dziedzictwem tylko nielicznych, ani zbiorem ksiąg dla kilku osób uprzywilejowanych (por. "Aperiut Illis", n. 4). Lecz by się stała bogactwem wiary całego Kościoła i wszystkich chrześcijan - podkreśla ks. Kucharski.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama