I.1. Święta Anna

Tradycyjnie już - od I Niedzieli Adwentu zapraszamy do aktywnego udziału w kolejnej edycji Szkoły Słowa Bożego, którą prowadzi ks. Jan Kochel.

Pierwsza święta czczona na Śląsku jest postacią nieznaną na kartach Pisma Świętego. Milczenie Biblii usiłuje wypełnić literatura apokryficzna, a zwłaszcza Protoewangelia Jakuba (ok. 150 r), Ewangelia Pseudo-Mateusza (VI w.) czy Liber de ortu Mariae (VIII w.). Tam odnajdujemy imiona Anny i Joachima – rodziców Maryi, którzy pochodzili ze szlachetnych rodów żydowskich i świętego miasta Jerozolimy. Typem Anny, matki Maryi, jest inna Anna – matka Samuela, której modlitwy Bóg wysłuchał (1 Sm 2,1-11).

CZYTAJ!
Łk 1,46-55

Wtedy rzekła Maryja: Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny; a święte jest Jego imię –
i miłosierdzie Jego z pokoleń na pokolenia dla tych, co się Go boją.
On przejawia moc ramienia swego, rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.
Głodnych syci dobrami, a bogaczy odprawia z niczym.
Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje,
jak przyobiecał naszym ojcom Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Dodaj :. odnalezione przez ciebie teksty paralelne do rozważanych fragmentów.

ROZWAŻ!

Szczegóły z życia rodziców Maryi, przekazane przez Ojców wschodnich, w dużej mierze opierają się na wspomnianych apokryfach i podają wiele nadzwyczajnych i wewnętrznie sprzecznych informacji. Istotna jest obietnica i misja, która stała się ich udziałem. Imię hebr. hannah oznacza „wdzięk, łaska”. Dziecko, które było owocem jej łona okazało się „łaski pełne” (gr. Kecharitomene). Wyrażenie to ma w tradycji patrystycznej bardzo zróżnicowaną interpretację i związane jest przede wszystkim z Maryją (por. Redemptoris Mater nr 8). Boski plan zbawienia, który został nam objawiony na kartach Starego i Nowego Przymierza, jest odwieczny. Jest on także – wedle nauki zawartej w Liście do Efezjan i innych Listach Pawłowych (por. Ef 1,4-7; Rz 3,24; Ga 3,13; 2 Kor 5,18-29; Kol 1,12-14) – odwiecznie związany z Chrystusem. Życie Anny i Maryi przygotowało i poprzedziło życie oczekiwanego Mesjasza. Potrzeba było matczynego łona Anny, by przyszła na świat Maryja, a następnie Jej matczynego łona, by mogło objawić się Słowo, które „stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1,14).
„Poznacie ich po ich owocach…” – przekonuje sam Mistrz z Nazaretu (Mt 7,16.20). Mędrzec Syrach zauważył: „Jak o uprawie drzewa świadczy jego owoc, tak mowa o zamyśle serca człowieka” (27,6), a apostoł Jakub pytał: „Czy może […] figowiec rodzić oliwki albo winna latorośl figi? Także słone źródło nie może wydać słodkiej wody” (3,12).

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama