Klucz do historii zbawienia

To nie są księgi dla tych, którzy szukają lukrowanych historii o świętoszkach. To księgi dla poszukiwaczy. Tych, którzy chcą zrozumieć, dlaczego człowiek potrzebuje zbawienia i dlaczego taką, a nie inną drogę wybrał Bóg.

Księgi Rodzaju i Wyjścia to dwie pierwsze księgi Starego Testamentu, a więc i całego Pisma Świętego. To jednocześnie dwie pierwsze księgi tzw. Pięcio­księgu, o którym Żydzi mówią po prostu „Prawo”. Myliłby się jednak ten, kto szukałby w Pięcioksięgu jedynie przepisów prawa. To w dużej mierze opowieść – o początkach świata i człowieka, ludzkim grzechu i jego konsekwencjach, o tym, jak Bóg człowieka szukał. Kulminuje się w historii wyzwolenia Izraela z niewoli egipskiej, zawarcia z Bogiem przymierza na Synaju, a kończy się na granicy Ziemi Obiecanej, gdy Mojżesz „za Jordanem na pustyni, w Arabie” przed swoją śmiercią przypomina Izraelowi, co Bogu zawdzięcza i co powinien robić, by Bóg ciągle się nim opiekował.

Płyta CD (pierwsze dwie księgi) z serii Biblia Audio dostępna jest wraz z numerem „Gościa Niedzielnego” (nr 2, wydanie na 16 stycznia 2022).

Nic dziwnego, że chrześcijanie, inaczej niż Żydzi, zaliczyli obie księgi do historycznych. Choć to historia opowiedziana inaczej niż w pracach dzisiejszych historyków. Nazywanie tych ksiąg przez Żydów „Prawem” o tyle z kolei jest słuszne, że zawierają one to, co było i jest do dziś fundamentem wiary Izraela.

Jak powstał Pięcioksiąg

Językiem oryginalnym jest dla Pięcioksięgu hebrajski, a w znanej nam dziś formie powstał on nie wcześniej niż w czasach niewoli babilońskiej (586–538 przed Chrystusem). Raczej nawet już po niej, gdy budujący na nowo swoją tożsamość Izrael wracał do korzeni. Księgi te nie są dziełem jednego autora. Każda z nich w mniejszym czy większym stopniu jest kompilacją wcześniejszych przekazów. Naukowcy na ogół dopatrują się w nich czterech różnych narracji, nazywanych tradycjami: jahwistycznej, elohistycznej, deuteronomistycznej i kapłańskiej. Opierając się na wcześniejszych przekazach, kształtowały się one na przestrzeni kilkuset lat na terenach przeżywającego zmienne koleje losu dawnego państwa króla Dawida (podzielonego po śmierci jego syna Salomona na Izrael i Judę). I podobnie jak w Nowym Testamencie Ewangelie odnośnie do postaci Jezusa, tradycje te przedstawiają nieco inne spojrzenie na dzieje człowieka i Izraela.

Tyle że inaczej niż to było z Ewangeliami, które w poczwórnej wersji pozostawiono, te opowieści zostały połączone w całość przez nieznanego nam redaktora, a może grupę redaktorów. Stąd w tekście tych ksiąg pojawiają się powtórzenia, które czasem sprawiają wrażenie niepotrzebnych dłużyzn, a czasem wywołują wręcz konsternację, gdy czytelnik odkrywa znaczące różnice w narracjach dotyczących tych samych spraw. Trzeba jednak pamiętać, że to, co wygląda na potknięcia redaktorów, nie jest skutkiem ich nieudolności, ale raczej ich szacunku dla istniejących już tradycji. Nie chcąc niczego z nich uronić, wybrali utratę walorów artystycznych dzieła i niejednorodność przekazu.

 

Biblia Audio w Gościu Niedzielnym

 

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama