Aktualizacja Słowa

W Biblii napisane jest wprost „Nie ma Boga”. Naprawdę, można sprawdzić. Mądry katolik przytaknie i powie „Tak, ale jak mówi Psalm 53, tak twierdzi tylko głupi w swoim sercu”. Mądry katolik chodzi do Warmińskiej Szkoły Biblijnej.

Archiwum kojarzy się z miejscem, gdzie nie dochodzi światło, zamiast powietrza wdycha się kurz, a wokół regałów ze starodrukami panuje przejmująca cisza. Tymczasem w Archiwum Archidiecezji Warmińskiej tłoczy się prawie 200 osób, rozmawiają i siadają przy stolikach. Chociaż może siadają to za szybko powiedziane, bo najpierw trzeba zdobyć krzesło – jeśli ktoś się spóźnił albo nie przyniósł sobie własnego fotela z domu ląduje na schodach. Szczęśliwcy przy biurkach zbierają się w małe grupki – studenci, emeryci oraz licealiści, którzy przyszli do nowo otwartej szkoły zażarcie dyskutują nad leżącym przed nimi tekstem. I szkoła i tekst, nad którym pracują, są niezwykłe. Warmińska Szkoła Biblijna uczy czytania i rozumienia Pisma Świętego, a przede wszystkim życia nim.

Update Biblii

Papież Benedykt XVI chciałby, aby Słowo Boże „stawało się coraz bardziej sercem wszelkiej działalności kościelnej”. Takie życzenie Ojciec Święty wyraża w adhortacji Verbum Domini, która podsumowała Synod Biskupów o Biblii. Benedykt XVI – mówiąc o interpretacji Pisma Świętego w Kościele – przypomina, że tekst biblijny może właściwie zrozumieć tylko ten, kto sam przeżył to, o czym mówi tekst, a od owocnej więzi między egzegezą a teologią zależy w znacznym stopniu duszpasterska skuteczność działalności Kościoła i życia duchowego wiernych. Wytyczne papieża wpisują się w realizowany w Polsce program duszpasterski „Kościół domem i szkołą komunii”. Pierwsza część programu nosi tytuł „W komunii z Bogiem” i jego celem jest zaakcentowanie potrzeby formacji opartej na Piśmie Świętym. W kształtowaniu odpowiedniej postawy mają pomóc tworzone na terenie diecezji kręgi biblijne, centra formacji biblijnej i duchowej oraz Warmińska Szkoła Biblijna. Stworzenia szkoły podjęli się moderatorzy stowarzyszenia Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II. – Abp Wojciech Ziemba zaproponował stworzenie takiej szkoły i wspólnie podjęliśmy się tego dzieła – mówi ks. dr hab. Zdzisław Żywica, moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II na Warmii. – Mnóstwo chrześcijan zaangażowanych jest w różnego rodzaju ruchy czy wspólnoty. Są szafarze, akolici czy lektorzy i bardzo często spotykaliśmy się w środowisku z zapotrzebowaniem na pogłębione studia Pisma Świętego. Nie chodzi oczywiście tylko o studiowanie dla samego studiowania. Chcemy pomóc ludziom, aby nabrali takiej umiejętności czytania i rozumienia tekstu, aby mogli go naprawdę przeżyć, a potem zaktualizować i dostosować do swoich warunków życia – mówi ks. Żywica. – Każdy, kto tu przychodzi, szuka czegoś dla siebie. Ma swoje pytania, przemyślenia i problemy, które chce w świetle Pisma Świętego rozwiązać. Chcą się nauczyć czytać Słowo Boże.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg