Jak ewangelizować? Jak Niepokalana

Oazowicze z diakonii ewangelizacji zaprosili szersze grono na konferencję dotyczącą ewangelizacji.

Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie zaprosiła chętnych na spotkanie otwarte na temat ewangelizacji. Odbyło się ono 24 maja w ramach spotkań formacyjnych diakonii, w formie online. Wzięło w nim udział kilkanaście osób ze wszystkich gałęzi wspólnoty.

Proces ewangelizacji przedstawił w konferencji pt. "Maryja Ewangelizująca" ks. Gracjan Ostrowski. Duszpasterz zwrócił uwagę, że nie ma jednej metody ewangelizacji, ponieważ ludzie, którzy chcą głosić Dobrą Nowinę, różnią się od siebie jak kwiaty w ogrodzie. Radził, by zaakceptować własną odmienność i być cierpliwym wobec swoich słabości, które mogą być zauważalne w przekazie wiary. Wzorem do naśladowania w tej przestrzeni jest Niepokalana, będąca najpiękniejszym kwiatem stworzenia.

– Twoje serce jest naczyniem na miłość Boga – to słowa, które powinny nam towarzyszyć każdego dnia w odkrywaniu miłości Boga, by móc przekazywać ją innym – powiedział kapłan.

Jak mówi ks. Krzysztof Szumilas, moderator Ruchu Światło–Życie w diecezji, oazową diakonię ewangelizacji stanowią osoby z różnych miejsc diecezji, dlatego część spotkań odbywa się w formie online. Ta formacja gromadzi członków diakonii co 2 miesiące na modlitwie brewiarzowej, konferencji, dzieleniu się Ewangelią. Istotnym elementem spotkania jest podsumowanie dotychczasowych działań i budowanie planu na kolejne miesiące.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg