Księgi Starego Przymierza

Fragmenty Starego Testamentu w tłumaczeniu Romana Brandstaettera

I rzekł Bóg:
„Niech zaroją się wody
Obfitością istot żyjących,
A ptactwo niech się unosi nad ziemią,
Pod sklepieniem niebieskim".
I stworzył Bóg wielkie potwory wodne
I wszelkie istoty żyjące, które się poruszają,
I zaroiły się nimi wody
Według ich rodzaju,
I stworzył wszelkie ptactwo
Według jego rodzaju.
I widział Bóg, że to było dobre.
I pobłogosławił im, mówiąc:
„Rośnijcie, rozmnażajcie się
I napełniajcie wody morskie,
A ptactwo niech się rozmnaża na ziemi".
I nastał wieczór i nastał poranek
Dnia piątego.

I rzekł Bóg:
„Niech zrodzi ziemia istoty żyjące
Według ich rodzaju,
Bydło, płazy i zwierzęta lądowe,
Według ich rodzaju".
I tak się stało.
I uczynił Bóg lądowe zwierzęta
Według ich rodzaju,
I bydło według jego rodzaju,
I wszelkie płazy ziemskie
Według ich rodzaju.
I widział Bóg, że to było dobre.

I rzekł Bóg:
„Uczyńmy ludzi na nasz obraz,
Według naszego podobieństwa,
I niechaj panują nad rybami morskimi,
I nad ptactwem żyjącym pod niebem
I nad zwierzętami,
I nad całą ziemią,
I nad wszelkim płazem
Pełzającym po ziemi".
I stworzył Bóg człowieka
Na swój obraz,
Na obraz Boży,
Stworzył go,
Stworzył mężczyznę i niewiastę.
I błogosławił im Bóg
I rzekł do nich Bóg:
„Rośnijcie, rozmnażajcie się
I napełniajcie ziemię
I ujarzmiajcie ją
I panujcie nad rybami morskimi
I nad ptactwem, żyjącym pod niebem,
I nad wszelkim zwierzęciem,
Które się porusza na ziemi".

I rzekł Bóg:
„Dałem wam wszelkie rośliny,
Rodzące nasienie na ziemi,
I wszelkie drzewa wydające owoce,
Które mają w sobie nasienie,
Aby wam były pokarmem.
A wszystkim zwierzętom na ziemi
I wszystkiemu ptactwu żyjącemu pod niebem,
I wszystkiemu, co się porusza na ziemi
I ma w sobie życie,
Daję wszelką trawę zieloną za pokarm".
I tak się stało.

I spojrzał Bóg na wszystko co uczynił,
I zobaczył, że było bardzo dobre.
I nastał wieczór i nastał poranek
Dnia szóstego.

I tak ukończone zostały niebiosa i ziemia
I wszystkie ich zastępy.
I ukończył Bóg w szóstym dniu
Dzieło, którego dokonał,
I spoczął w dniu siódmym
Od wszelkiego dzieła, którego dokonał.
I pobłogosławił Bóg siódmemu dniowi
I uświęcił go, albowiem w tym dniu
Przestał Bóg czynić wszelkie dzieło,
Które stworzył.
Oto są dzieje stworzenia nieba i ziemi.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg