Księgi Starego Przymierza

Fragmenty Starego Testamentu w tłumaczeniu Romana Brandstaettera

Księgi Starego Przymierza to przekład poezji biblijnej z języka hebrajskiego. Obecne wydanie tworzą cztery poematy: Księga Hioba, Kohelet czyli księga kaznodziei, Pieśń nad pieśniami oraz Treny Jeremiasza, pozostałe zaś utwory to - wybrane przez poetę - najpiękniejsze fragmenty z pozostałych ksiąg starotestamentowych. Psalmy, będące częścią ksiąg Starego Przymierza, zostały ujęte w osobnym tomie Dzieł zebranych. Teksty te wcześniej ukazały się w książkach Słowo nad słowami. Antologia poezji Starego Przymierza (1964) oraz Cztery poematy (1984).

Brandstaetter, jak wytrawny smakosz, wybierał najlepsze kęski biblijnego słowa. Nie była to rzemieślnicza praca przekładowa Biblii ,,jak leci", lecz poszukiwanie odpowiedniego modelu i środków wyrazu (...). Brandstaettera przekład ksiąg starotestamentowych jest przekładem literackim, ale - śmiem twierdzić - nie czysto poetyckim. Jest to przekład optarty na osobistym doświadczeniu spotkania z Chrystusem: za Słowackim Brandstaetter mógłby powtórzyć: „z mego życia poemat - dla Boga". Gdyby nie było tego klucza hermeneutycznego, przekład Brandstaettera pozostałby tylko poezją. A tak przekracza granice poezji i staje się... profetycznym.

ze Wstępu ks. prof. Jerzego Chmiela

 

Z Księgi Rodzaju

Pieśń o stworzeniu świata
(R. I, w. 1-29, R. II, w. 1-4 a)

Jakub błogosławi syna swojego Judę
(R. XLIX, w. 8-12)


Z Księgi Wyjścia

Modlitwa Mojżesza
(R. XV, w. 1-19)


Z Księgi Powtórzonego Prawa

Pieśń Mojżesza
(R. XXXII, w. 1-43)


Z Księgi Sędziów

Przypowieść o władzy
(R. IX, w. 7-15)


Z Pierwszej Księgi Samuela

Magnificat Starego Testamentu
Hymn Anny, matki proroka Samuela
(R. II, w. 1-10)


Z Drugiej Księgi Samuela

Lament Dawida nad zwłokami Saula i Jonatana
(R. I, w. 19-27)


Z Pierwszej Księgi Kronik

Modlitwa króla Dawida o zbudowanie Świątyni Pańskiej
(R. XXIX, w. 10-19)


Z Drugiej Księgi Samuela

Dawid śpiewa na łożu śmierci
(R. XXIII, w. 1-7)


Z Księgi Judyty

Modlitwa Judyty przed pójściem do obozu Holofernesa
(R. IX, w. 4-19)

Pieśń Judyty po zabiciu Holofernesa
(R. XVI, w. 1-21)

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg