Studiowanie Biblii

Czytanie jedynie na temat Biblii jest niebezpieczne. Zajęcie to może stać się tak absorbujące, że nigdy nie pozwolimy sobie na czytanie samej Biblii.


Fragment książki "Klucz do Pisma Świętego", który zamieszczamy za zgodą Wydawnictwa WAM


Czytanie jedynie na temat Biblii jest niebezpieczne. Zajęcie to może stać się tak absorbujące, że nigdy nie pozwolimy sobie na czytanie samej Biblii. Nasza energia pochłonięta będzie przez wstępy i przygotowania: książki, artykuły, komentarze - skądinąd ciekawe, ale nie będące natchnionym słowem Boga. Celem natomiast, do którego zmierzamy, jest bezpośrednie zaangażowanie się w słowo Boże, a nie krążenie wokół niego bez końca. Nawet ten biblijny prze­wodnik może być niezdrowy dla naszego ducha. Należy się upew­nić, że służy on jedynie jako drzwi wejściowe do Biblii, ale jej nie zastępuje.

Lektura Biblii nie jest trudna. Cała trudność leży w zorganizo­waniu sobie czasu i samym rozpoczęciu lektury. Pierwszy krok jest najważniejszy i często też najtrudniejszy. Gdy tylko czytanie Biblii stanie się dla nas priorytetem, nic nie będzie mogło nam już prze­szkodzić. Musimy dokonać wyboru, od której księgi zacząć lub w ja­kie narzędzia i pomoce się uzbroić - dostępnych nam dzisiaj mate­riałów pomocniczych jest bez liku. Choć samo czytanie Biblii zawsze może przynieść duchowy pożytek, założeniem przyjętym w tym roz­dziale (jak też w całej książce) jest przekonanie, że wiedza i studia wzmocnią przesłanie, jakie słowa Biblii wnoszą w nasze życie. Stu­dia biblijne mogą odbywać się indywidualnie lub w towarzystwie innych osób. Niniejszy rozdział dotyczy zasad ogólnych i propozycji związanych z pracą indywidualną, następny zaś - zagadnień pracy w grupach. Studia w grupie przyjmują, oczywiście, te samy zasady i idą zwykle w parze z pracą indywidualną nad Biblią.

Wielu ludzi rozpoczęło różnorodne programy pomocne w pry­watnych studiach biblijnych, później jednak ich dobre intencje za­czynały się powoli gdzieś rozpływać. Wspomniałem wyżej, że pierwszy krok, czyli zagospodarowanie czasu na prace badawcze i traktowanie ich priorytetowo, jest najważniejszy. Bez tego nasze plany nigdy nie ruszą z miejsca. Jeśli nasza praca postępuje już do przodu, trzeba zwrócić uwagę na dalsze zabiegi, umożliwiające jej stabilny postęp. Słowa - klucze to modlitwa, nieustępliwość i kie­rownictwo.

Modlitwa będzie prowadziła studia we właściwym kierunku -w stronę zjednoczenia z Bogiem, które przynosi zdrowie, pokój i we­wnętrzną przemianę. Duch Święty będzie osłaniał naszą pracę przed błądzeniem po niezdrowych obszarach oraz wyostrzy smak bogatej duchowej strawy.

Przez nieustępliwość rozumiem to, jak ważne jest przyjęcie realistycznego rozkładu zajęć, który można rzeczywiście realizować w porządku dnia, a przynajmniej tygodnia. Może to wymagać pew­nego niezbędnego poszukiwania, by znaleźć najlepszą porę dnia i naj­lepsze miejsce, w którym można spędzić spokojny czas z Panem i Jego natchnionym słowem. Przypadkowy rozkład studiów zaś był już nieraz powodem niepowodzeń wielu dobrych intencji.

Biblia stanowi grubą księgę i z tego powodu może onieśmielać. Gdzie powinniśmy zacząć? Czy wystarczy tylko zanurzyć się w tym oceanie? Niektórzy zaczęli brodzić w Księdze Rodzaju, potknęli się o Księgę Kapłańską, a w Księdze Liczb utonęli. Decyzja, gdzie roz­począć i jak kontynuować wymaga kierownictwa. Jeśli otrzymanie bezpośredniej pomocy nie jest możliwe, jak to ma miejsce w pracy w grupach, student powinien wybrać odpowiednią dla siebie meto­dę spośród pomocy naukowych obecnych na rynku. Niektóre z nich zostały wymienione na końcu tego i następnego rozdziału.

Przybliżając się ku Słowu

Zasady, na których opiera się katolickie podejście do studiów biblijnych, przedstawione zostały w rozdziałach 1 i 2. Biblia nie przy­pomina żadnej innej księgi; jest natchnionym słowem Bożym, udo­stępniającym Bożą obecność i moc czytelnikom, którzy zbliżają się do niego z wiarą. Pierwszym krokiem w studiach nad Biblią jest modlitwa o kierownictwo Boga w naszym odbiorze pochodzących od Niego treści. Bez spełnienia tego warunku, studia biblijne mogą wypaczyć się i przeobrazić w zwykłą dyscyplinę akademicką.
 

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Dodaj komentarz
Gość
    Nick (wymagany lub )

    Ze względów bezpieczeństwa, kiedy korzystasz z możliwości napisania komentarza lub dodania intencji, w logach systemowych zapisuje się Twoje IP. Mają do niego dostęp wyłącznie uprawnieni administratorzy systemu. Administratorem Twoich danych jest Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11. Szanujemy Twoje dane i chronimy je. Szczegółowe informacje na ten temat oraz i prawa, jakie Ci przysługują, opisaliśmy w Polityce prywatności.