Natchnienie

To kluczowa kwestia Biblii. Dlaczego księgi Pisma Świętego uważamy za słowo Boże? Dlaczego Biblia jest w rozumieniu żydów (Stary Testament) i chrześcijan uważana za księgę świętą?

Najkrótszą odpowiedź znajdujemy w liście apostoła Pawła: „Wszelkie Pismo jest Bogiem natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości” (2 Tm 3,16).

„Bogiem natchnione” w greckim oryginale stanowi jedno słowo. Całe zdanie wyraża wielowiekową tradycję Starego Testamentu. Żydzi uważali, że Księgi Prawa i Proroków zawierają formalnie słowo Boże. Mają zatem nieprzemijającą ważność i niosą w sobie życie wieczne. To przekonanie chrześcijanie rozszerzyli na Nowy Testament. Pozostaje pytanie o zakres natchnienia. Dokładniej mówiąc o to, czy każde zdanie, czy każda część zdania, czy nawet poszczególne słowa są natchnione. Czy raczej za natchnioną uważać należy treść zdań i szerszych wywodów.

W dokumencie Soboru Watykańskiego II odnajdujemy takie stwierdzenie: „Księgi biblijne w sposób pewny, wiernie i bez błędu uczą prawdy, jaka z woli Bożej miała być przez Pismo św utrwalona dla naszego zbawienia” (KO 11).

Otwórz: 2 P 1,19-21; DZ 3,21.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama