Sympozjum Biblistów Polskich

VIII Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz 49. Sympozjum Biblistów Polskich odbędą się w dniach 20-22 września 2011 r. w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego oraz w gmachu Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach.

Program 49. Sympozjum Biblistów Polskich

20 września 2011, WTOREK:
18.00 – Wspólna kolacja w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego.
19.00 – VIII Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich.

21 września 2011, ŚRODA:
7.30 – Msza święta. Koncelebrze przewodniczy i homilię wygłosi Abp DAMIAN ZIMOŃ, Metropolita Katowicki.
8.45 – Śniadanie.
9.45 – Otwarcie 49. Sympozjum Biblistów Polskich.
9.50 – I sesja:
Referat:
- KS. DR HAB. WOJCIECH PIKOR, W poszukiwaniu śladów asyryjskiej diaspory Izraelitów w Księdze Ezechiela.
Komunikat:
- DR WOJCIECH KOSEK, Logika „błędnego koła” i jej przezwyciężanie w egzegezie naukowej XX wieku.
DYSKUSJA.
11.00 – Kawa/herbata.
11.30 – II sesja:
Referat:
- PROF. DR HAB. MICHAŁ WOJCIECHOWSKI, Bić się, czy się nie bić? Biblijne reakcje na przemoc obcych
  imperiów.
Komunikat:
- KS. DR MACIEJ BASIUK, Pięcioksiąg w Qumran. Implikacje teologiczne.
DYSKUSJA.
12.30 – Wręczenie Ksiąg Pamiątkowych dla Bp. Prof. Zbigniewa Kiernikowskiego i Ks. Prof. Waldemara
  Chrostowskiego oraz komunikaty wydawnicze.
13.00 – Wspólna fotografia pamiątkowa i obiad.
14.00 – Możliwość nawiedzenia Archikatedry Katowickiej oraz modlitwa i złożenie wieńców pod Pomnikiem
  Poległych Górników Kopalni „Wujek”.
16.00 – Kawa/herbata
16.30 – III Sesja:
Referaty:
- KS. DR WOJCIECH WĘGRZYNIAK, Wyzwania współczesnej biblistyki na przykładzie Ps 14.
- PROF. DR HAB. ADAM LINSENBARTH, Rozwój światowej kartografii biblijnej w okresie od XV do XIX wieku.
DYSKUSJA.
Oferta książek i wydawnictw biblijnych.
18.30 – Kolacja i uroczyste spotkanie towarzyskie.

22 września 2011, CZWARTEK:
7.30 – Msza święta. Koncelebrze przewodniczy i homilię wygłosi Bp prof. dr hab. Zbigniew KIERNIKOWSKI.
8.45 – Śniadanie.
9.30 – IV Sesja:
Referat:
- KS. PROF. DR HAB. WALDEMAR RAKOCY CM, Geneza Prawa Mojżeszowego według teologii Pawłowej.
Komunikat:
- DR BEATA URBANEK, Idea przymierza w mowie Jezusa o pasterzu, bramie i owcach (J 10,1-18.26-29).
DYSKUSJA.
10.30 Kawa/herbata.
11.00 – V Sesja:
Referaty:
- DR DOROTA MUSZYTOWSKA, Współczesne kierunki w badaniach nad Listem św. Jakuba.
- KS. DR HAB. KRZYSZTOF BARDSKI, Od obrazu biblijnego do kontemplacji tajemnic wiary.
DYSKUSJA.
12.30 - Miejsce i termin 50. Sympozjum Biblistów Polskich. Wolne wnioski.
13.00 – Wspólny obiad na zakończenie 49. Sympozjum Biblistów Polskich.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama