Czy da się zmieścić Ewangelię w 140 znakach?

Kościół musi docierać do świata także poprzez Twittera i blogi – powiedział kard. Gianfranco Ravasi na spotkaniu z dziennikarzami w Warszawie.

Przewodniczący Papieskiej Rady Kultury przyznał także, że jednym z najważniejszych wyzwań współczesnego Kościoła jest dialog z niewierzącymi. I temu właśnie celowi służy „Dziedziniec pogan" – cykl spotkań organizowanych pod patronatem Watykanu na całym świecie. Niewykluczone, że jedno z nich odbędzie się w Warszawie.

Watykański hierarcha zaznaczył, że nowoczesne technologie, zwłaszcza Internet, spowodowały rewolucję w dziedzinie języka. „Czy mamy ignorować tę nową rzeczywistość kierując się przekonaniem, że przecież mamy piękne przesłanie i cudowny język, zaś wpis na Twitterze musi być ograniczony do 140 znaków? – pytał kard. Ravasi. – Oczywiście nie, musimy starać się przekazać przesłanie Ewangelii również tą drogą” – przekonywał, dodając, że sam założył bloga, używa Twittera a coniedzielny cytat z Pisma Świętego dostosowuje do 140-znakowej normy.

Przewodniczący Papieskiej Rady Kultury wskazywał też na konieczność wypracowania odpowiedniego języka, którym Kościół będzie mówił o kwestiach bioetycznych. Temu celowi służyć ma organizowany wkrótce przez Radę kongres nt. komórek macierzystych. „Będzie to próba przełożenia bardzo skomplikowanego języka nauk medycznych na język bardziej zrozumiały dla biskupów, polityków, dziennikarzy, tak by pokazać, że wierzący nie musi wybierać pomiędzy nauką a wiarą, lecz że możliwe jest wypracowanie w tej dziedzinie pewnej harmonijnej wizji” – tłumaczył kard. Ravasi.

Jako jedno z najważniejszych wyzwań dla Kościoła naszych czasów uznał watykański hierarcha dialog z niewierzącymi. Dlatego też pod patronatem Papieskiej Rady Kultury odbywają się od niedawna w rożnych metropoliach świata spotkania określane jako „Dziedziniec pogan”. Nazwa ta, tłumaczył hierarcha, odwołuje się do specjalnie wytyczonej przestrzeni Świątyni Jerozolimskiej, do której mieli dostęp także nie-Żydzi. „Chcemy dokonać wielkiej debaty na temat podstawowych zagadnień egzystencjalnych” – tłumaczył ideę tych spotkań kard. Ravasi.

Watykański hierarcha przypomniał, że pierwsze spotkanie z tego cyklu odbyło się w marcu w Paryżu, gdzie debaty o możliwości dialogu wierzących i niewierzących zorganizowano m.in. w siedzibie UNESCO i Akademii Francuskiej. W ub. tygodniu „Dziedziniec” odbył się w Bukareszcie, kilka dni później we Florencji i Rzymie zaś za kilka dni debata odbędzie się w stolicy Albanii – Tirana.

Miejscem kolejnych spotkań będzie, w lutym 2012 r., Sztokholm, a następnie m.in. Praga, Asyż, Berlin, Genewa, Quebec w Kanadzie oraz dwa miasta hiszpańskie – Walencja i Barcelona. Chęć zorganizowania spotkań w 2013 r. zgłosiły już do Papieskiej Rady ds. Kultury Marsylia, Moskwa, Nowy Jork i Waszyngton w USA.

„Chcemy, by każdy z tych ‘Dziedzińców’ był wypracowany na miejscu i wyrastał z miejscowych potrzeb, bowiem nie chcemy niczego narzucać ani unifikować” – podkreślił kard. Ravasi. Przypomniał, że spotkanie w Akademii Francuskiej dotyczyło ekonomii, prawa i sztuki, w Palermo będzie omawiana relacja pomiędzy prawem a prawem islamskim zaś w Barcelonie – kwestie nauki i sztuki. Lutowe spotkanie w Sztokholmie przygotowuje, na prośbę kard. Ravasiego Kościół luterański w Szwecji.

Pytany o perspektywę zorganizowania „Dziedzińca pogan” w Warszawie, przewodniczący Papieskiej Rady Kultury zaznaczył, że inicjatywa w tej dziedzinie należy do Kościoła w Polsce.

Hierarcha podkreślił, iż wśród gości zaproszonych na niedawne spotkanie religii świata do Asyżu było także pięciu niewierzących. „Najtrudniejszą kwestią okazała się sprawa zdefiniowania ich tożsamości. Nikt – z różnych powodów – nie chciał być nazwany ateistą, wskazywali bowiem, że jest to pojęcie negatywne. Nikt nie chciał być określony jako niewierzący, bo tłumaczyli, że wiedza ludzka nie ogranicza się do dziedziny nauki. Nie chcieli być nawet nazwani agnostykami, tłumacząc: w takim razie wy, chrześcijanie, jesteście gnostykami” – relacjonował kard. Ravasi.

„Dramat pomiędzy wierzącymi i niewierzącymi polega na obojętności” – ocenił watykański hierarcha dodając, że „ateizm, uwzględniając różne jego odcienie, ma potencjał na podjęcie dialogu z wierzącymi”.

Gospodarzem spotkania zorganizowanego 29 października wieczorem w Domu Arcybiskupów Warszawskich był kard. Kazimierz Nycz.

Kard. Gianfranco Ravasi, Przewodniczący Papieskiej Rady Kultury, przebywa w Polsce w związku z kończącym się dziś I Kongresem Biblijnym, którego jest głównym gościem.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama