Cytat dnia

Niedziela 7 Marca 2010 r.

Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł.

Poniedziałek 8 Marca 2010 r.

Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie.

Wtorek 9 Marca 2010 r.

Nie zawstydzaj nas, lecz postępuj z nami według swej łagodności i według wielkiego swego miłosierdzia.

Środa 10 Marca 2010 r.

Któryż naród wielki ma bogów tak bliskich, jak Bóg nasz, Pan, ilekroć Go prosimy?

Czwartek 11 Marca 2010 r.

Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza”.

Piątek 12 Marca 2010 r.

Drogi Pana są proste: kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy.

Sobota 13 Marca 2010 r.

Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń.

Reklama

Reklama