Cytat dnia

Niedziela 27 Czerwca 2010 r.

Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego

Poniedziałek 28 Czerwca 2010 r.

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

Wtorek 29 Czerwca 2010 r.

Wyrwie mię Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi mię, przyjmując do swego królestwa niebieskiego.

Środa 30 Czerwca 2010 r.

Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli. Wtedy Pan Bóg Zastępów będzie z wami, tak jak to mówicie.

Czwartek 1 Lipca 2010 r.

W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą, nam zaś przekazał słowo jednania.

Piątek 2 Lipca 2010 r.

Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają.

Sobota 3 Lipca 2010 r.

Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli

Reklama

Reklama