Cytat dnia

Niedziela 11 Lipca 2010 r.

Słowo to jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić

Poniedziałek 12 Lipca 2010 r.

Przestańcie czynić zło! Zaprawiajcie się w dobrem!

Wtorek 13 Lipca 2010 r.

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

Środa 14 Lipca 2010 r.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Czwartek 15 Lipca 2010 r.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.

Piątek 16 Lipca 2010 r.

Gdybyście zrozumieli, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary», nie potępialibyście niewinnych.

Sobota 17 Lipca 2010 r.

Biada tym, którzy planują nieprawość i obmyślają zło na swych łożach!
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg