Cytat dnia

Niedziela 4 Lipca 2010 r.

Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa

Poniedziałek 5 Lipca 2010 r.

Poślubię cię sobie znowu na wieki, poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie

Wtorek 6 Lipca 2010 r.

Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.

Środa 7 Lipca 2010 r.

Idźcie i głoście: «Bliskie już jest królestwo niebieskie»

Czwartek 8 Lipca 2010 r.

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.

Piątek 9 Lipca 2010 r.

Drogi Pana są proste: kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy

Sobota 10 Lipca 2010 r.

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą.

Reklama

Reklama