Cytat dnia

Niedziela 17 Października 2010 r.

Głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz.

Poniedziałek 18 Października 2010 r.

Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki.

Wtorek 19 Października 2010 r.

Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie.

Środa 20 Października 2010 r.

Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą.

Czwartek 21 Października 2010 r.

Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i bardzo pragnę, żeby on już zapłonął.

Piątek 22 Października 2010 r.

Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie?

Sobota 23 Października 2010 r.

Nie chcę śmierci grzesznika, lecz pragnę, aby się nawrócił i miał życie.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg