Cytat dnia

Niedziela 10 Października 2010 r.

Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy.

Poniedziałek 11 Października 2010 r.

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli.

Wtorek 12 Października 2010 r.

Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Środa 13 Października 2010 r.

Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.

Czwartek 14 Października 2010 r.

W Nim mamy odkupienie przez Jego krew odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski.

Piątek 15 Października 2010 r.

Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.

Sobota 16 Października 2010 r.

Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg