Cytat dnia

Niedziela 19 Czerwca 2011 r.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

Poniedziałek 20 Czerwca 2011 r.

Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę.

Wtorek 21 Czerwca 2011 r.

Naucz mnie, Boże mój, chodzić Twoimi ścieżkami, prowadź mnie w prawdzie, według Twych pouczeń.

Środa 22 Czerwca 2011 r.

Poznacie ich po ich owocach.

Czwartek 23 Czerwca 2011 r.

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.

Piątek 24 Czerwca 2011 r.

Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył.

Sobota 25 Czerwca 2011 r.

On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg