Cytat dnia

Niedziela 17 Lipca 2011 r.

Wlałeś swoim synom wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie.

Poniedziałek 18 Lipca 2011 r.

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

Wtorek 19 Lipca 2011 r.

Kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką

Środa 20 Lipca 2011 r.

Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył.

Czwartek 21 Lipca 2011 r.

Szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą.

Piątek 22 Lipca 2011 r.

Jeśliby kto oddał za miłość całe bogactwo swego domu, pogardzą nim tylko.

Sobota 23 Lipca 2011 r.

Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg