Cytat dnia

Niedziela 16 Października 2011 r.

Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga.

Poniedziałek 17 Października 2011 r.

Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia.

Wtorek 18 Października 2011 r.

Uzdrawiajcie chorych i mówcie im: «Przybliżyło się do was królestwo Boże»”.

Środa 19 Października 2011 r.

Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą.

Czwartek 20 Października 2011 r.

Zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Piątek 21 Października 2011 r.

Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie?

Sobota 22 Października 2011 r.

Nie chcę śmierci grzesznika, lecz pragnę, aby się nawrócił i miał życie.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg