Cytat dnia

Niedziela 9 Października 2011 r.

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.

Poniedziałek 10 Października 2011 r.

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

Wtorek 11 Października 2011 r.

Ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu.

Środa 12 Października 2011 r.

Nie możesz wymówić się od winy, człowiecze, kimkolwiek jesteś, gdy zabierasz się do sądzenia.

Czwartek 13 Października 2011 r.

Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli.

Piątek 14 Października 2011 r.

Błogosławieni ci, których nieprawości zostały odpuszczone i których grzechy zostały zakryte.

Sobota 15 Października 2011 r.

Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg