Cytat dnia

Niedziela 6 Listopada 2011 r.

Mądrość jest wspaniała i niewiędnąca: ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują

Poniedziałek 7 Listopada 2011 r.

Przewrotne myśli oddzielają od Boga, a Moc, gdy ją wystawiają na próbę, karci niemądrych.

Wtorek 8 Listopada 2011 r.

Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać.

Środa 9 Listopada 2011 r.

Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?

Czwartek 10 Listopada 2011 r.

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.

Piątek 11 Listopada 2011 r.

Z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę.

Sobota 12 Listopada 2011 r.

Bóg wezwał nas przez Ewangelię, abyśmy dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg