Cytat dnia

Niedziela 4 Grudnia 2011 r.

Jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień.

Poniedziałek 5 Grudnia 2011 r.

Oto Bóg przyjdzie, ażeby nas zbawić.

Wtorek 6 Grudnia 2011 r.

Trawa usycha, więdnie kwiat, lecz słowo Boga naszego trwa na wieki.

Środa 7 Grudnia 2011 r.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.

Czwartek 8 Grudnia 2011 r.

Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!

Piątek 9 Grudnia 2011 r.

Mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny.

Sobota 10 Grudnia 2011 r.

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg