Cytat dnia

Niedziela 27 Listopada 2011 r.

Panie, Tyś naszym ojcem. Myśmy gliną, a Ty naszym twórcą. My wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich.

Poniedziałek 28 Listopada 2011 r.

Panie, Boże nasz, przyjdź, aby nas uwolnić, okaż swoje oblicze, a będziemy zbawieni.

Wtorek 29 Listopada 2011 r.

Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli.

Środa 30 Listopada 2011 r.

Oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.

Czwartek 1 Grudnia 2011 r.

Nie każdy, który Mi mówi: «Panie, Panie», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.

Piątek 2 Grudnia 2011 r.

Według wiary waszej niech się wam stanie.

Sobota 3 Grudnia 2011 r.

Pan naszym sędzią, Pan naszym prawodawcą, Pan naszym królem, On nas zbawi.

Reklama

Reklama