Cytat dnia

Niedziela 25 Grudnia 2011 r.

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami.

Poniedziałek 26 Grudnia 2011 r.

W ręce Twoje powierzam ducha mego.

Wtorek 27 Grudnia 2011 r.

Niech sprawiedliwi weselą się w Panu.

Środa 28 Grudnia 2011 r.

Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy.

Czwartek 29 Grudnia 2011 r.

Po tym poznajemy, że znamy Jezusa, jeżeli zachowujemy Jego przykazania.

Piątek 30 Grudnia 2011 r.

Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził.

Sobota 31 Grudnia 2011 r.

Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, każdego dnia głoście Jego zbawienie.

Reklama

Reklama