Cytat dnia

Niedziela 18 Grudnia 2011 r.

Oto ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa.

Poniedziałek 19 Grudnia 2011 r.

Bądź dla mnie skałą schronienia i zamkiem warownym, aby mnie ocalić.

Wtorek 20 Grudnia 2011 r.

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy.

Środa 21 Grudnia 2011 r.

Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.

Czwartek 22 Grudnia 2011 r.

To Pan daje śmierć i życie, w grób wtrąca i zeń wywodzi. Pan uboży i wzbogaca, poniża i wywyższa.

Piątek 23 Grudnia 2011 r.

Bóg powierza swe zamiary tym, którzy się Go boją, i objawia im swoje przymierze.

Sobota 24 Grudnia 2011 r.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg