Cytat dnia

Niedziela 16 Września 2012 r.

Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić?

Poniedziałek 17 Września 2012 r.

Głoście śmierć Pańską, aż powtórnie przyjdzie.

Wtorek 18 Września 2012 r.

Starość jest czcigodna nie przez długowieczność i liczbą lat się jej nie mierzy: sędziwością u ludzi jest mądrość, a miarą starości życie nieskalane.

Środa 19 Września 2012 r.

Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy; z nich zaś największa jest miłość.

Czwartek 20 Września 2012 r.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a Ja was pokrzepię.

Piątek 21 Września 2012 r.

Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.

Sobota 22 Września 2012 r.

Jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić będziemy obraz Człowieka niebieskiego.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg