Cytat dnia

Niedziela 19 Sierpnia 2012 r.

Odrzućcie głupotę i żyjcie, chodźcie drogą rozwagi.

Poniedziałek 20 Sierpnia 2012 r.

Jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania.

Wtorek 21 Sierpnia 2012 r.

Wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.

Środa 22 Sierpnia 2012 r.

Któż jak nasz Pan Bóg, co siedzibę ma w górze, co w dół spogląda na niebo i na ziemię?

Czwartek 23 Sierpnia 2012 r.

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. 

Piątek 24 Sierpnia 2012 r.

Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze.

Sobota 25 Sierpnia 2012 r.

Jeden jest ojciec wasz w niebie i jeden jest wasz Nauczyciel, Chrystus.

Reklama

Reklama