Cytat dnia

Niedziela 26 Sierpnia 2012 r.

Nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.

Poniedziałek 27 Sierpnia 2012 r.

Moje owce słuchają mojego głosu. Ja znam je, a one idą za Mną.

Wtorek 28 Sierpnia 2012 r.

Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię.

Środa 29 Sierpnia 2012 r.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem oni będą nazwani Synami Bożymi.

Czwartek 30 Sierpnia 2012 r.

Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie.

Piątek 31 Sierpnia 2012 r.

To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.

Sobota 1 Września 2012 r.

Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg