Cytat dnia

Niedziela 23 Grudnia 2012 r.

Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.

Poniedziałek 24 Grudnia 2012 r.

Wschodzie, blasku światła wiecznego i słońce sprawiedliwości, przyjdź i oświeć siedzących w ciemnościach i mroku śmierci.

Wtorek 25 Grudnia 2012 r.

Zajaśniał nam dzień święty, pójdźcie narody, oddajcie pokłon Panu, bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię.

Środa 26 Grudnia 2012 r.

Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

Czwartek 27 Grudnia 2012 r.

Światło wschodzi dla sprawiedliwego i radość dla ludzi prawego serca.

Piątek 28 Grudnia 2012 r.

Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą.

Sobota 29 Grudnia 2012 r.

Po tym poznajemy, że znamy Jezusa, jeżeli zachowujemy Jego przykazania.

Reklama

Reklama