Cytat dnia

Niedziela 14 Lipca 2013 r.

Zechciał Bóg, by w Nim zamieszkała cała Pełnia i aby przez Niego i dla Niego znów pojednać wszystko ze sobą.

Poniedziałek 15 Lipca 2013 r.

Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.

Wtorek 16 Lipca 2013 r.

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

Środa 17 Lipca 2013 r.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom.

Czwartek 18 Lipca 2013 r.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.

Piątek 19 Lipca 2013 r.

Gdybyście zrozumieli, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary», nie potępialibyście niewinnych.

Sobota 20 Lipca 2013 r.

Oto mój Sługa; którego wybrałem. W Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą.

Reklama

Reklama