Cytat dnia

Niedziela 4 Sierpnia 2013 r.

Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.

Poniedziałek 5 Sierpnia 2013 r.

Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: "Czemu zwątpiłeś, małej wiary?"

Wtorek 6 Sierpnia 2013 r.

Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.

Środa 7 Sierpnia 2013 r.

"O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz". Od tej chwili jej córka została uzdrowiona.

Czwartek 8 Sierpnia 2013 r.

"A wy za kogo Mnie uważacie?" Odpowiedział Szymon Piotr: "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego".

Piątek 9 Sierpnia 2013 r.

Poślubię cię sobie na wieki, poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Poślubię cię sobie przez wierność, a poznasz Pana.

Sobota 10 Sierpnia 2013 r.

Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg