Cytat dnia

Niedziela 1 Września 2013 r.

Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie zła w nim zapuściło korzenie.

Poniedziałek 2 Września 2013 r.

Duch Pański spoczywa na Mnie, posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli.

Wtorek 3 Września 2013 r.

Nie przeznaczył nas Bóg, abyśmy zasłużyli na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Środa 4 Września 2013 r.

Będę Cię sławił na wieki za to, coś uczynił, polegał na Twym imieniu, ponieważ jest dobre dla ludzi oddanych Tobie.

Czwartek 5 Września 2013 r.

Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości.

Piątek 6 Września 2013 r.

Zechciał Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia i aby przez Niego i dla Niego znów pojednać wszystko ze sobą.

Sobota 7 Września 2013 r.

Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg