Cytat dnia

Niedziela 27 Października 2013 r.

Wyrwie mię Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi mię, przyjmując do swego królestwa niebieskiego; Jemu chwała na wieki wieków.

Poniedziałek 28 Października 2013 r.

Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga.

Wtorek 29 Października 2013 r.

Sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić.

Środa 30 Października 2013 r.

Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna.

Czwartek 31 Października 2013 r.

On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i nam wszystkiego nie darować?

Piątek 1 Listopada 2013 r.

To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, i opłukali swe szaty, i wybielili je we krwi Baranka.

Sobota 2 Listopada 2013 r.

Trzeba, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć.

Reklama

Reklama