Cytat dnia

Niedziela 24 Listopada 2013 r.

Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości.

Poniedziałek 25 Listopada 2013 r.

Wszyscy wrzucali na ofiarę z tego, co im zbywało; ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie.

Wtorek 26 Listopada 2013 r.

Wielu przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: 'Ja jestem' oraz: 'nadszedł czas'. Nie chodźcie za nimi. I nie trwóżcie się.

Środa 27 Listopada 2013 r.

Ja dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić.

Czwartek 28 Listopada 2013 r.

A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

Piątek 29 Listopada 2013 r.

Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.

Sobota 30 Listopada 2013 r.

Wszak mówi Pismo: "Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony".
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg