Cytat dnia

Niedziela 3 Listopada 2013 r.

Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu [...]. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło.

Poniedziałek 4 Listopada 2013 r.

Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie.

Wtorek 5 Listopada 2013 r.

Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach.

Środa 6 Listopada 2013 r.

Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo.

Czwartek 7 Listopada 2013 r.

Jeżeli żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana.

Piątek 8 Listopada 2013 r.

Ci, którym o Nim nie mówiono, zobaczą Go, i ci, którzy o Nim nie słyszeli, poznają Go.

Sobota 9 Listopada 2013 r.

Jezus dał im taką odpowiedź: "Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo".
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg