Cytat dnia

Niedziela 8 Grudnia 2013 r.

Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!”

Poniedziałek 9 Grudnia 2013 r.

On widząc ich wiarę rzekł: «Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy».

Wtorek 10 Grudnia 2013 r.

Nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych.

Środa 11 Grudnia 2013 r.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.

Czwartek 12 Grudnia 2013 r.

Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą. Nie bój się, robaczku, Jakubie, nieboraku, o Izraelu! Ja cię wspomagam, mówi Pan.

Piątek 13 Grudnia 2013 r.

Jam jest Pan, twój Bóg, pouczający cię w tym, co pożyteczne, kierujący tobą na drodze, którą kroczysz.

Sobota 14 Grudnia 2013 r.

Powróć, Boże Zastępów, wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl. I chroń to, co zasadziła Twoja prawica.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg