Cytat dnia

Niedziela 5 Stycznia 2014 r.

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę.

Poniedziałek 6 Stycznia 2014 r.

A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię.

Wtorek 7 Stycznia 2014 r.

Przykazanie Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał.

Środa 8 Stycznia 2014 r.

W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował.

Czwartek 9 Stycznia 2014 r.

Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.

Piątek 10 Stycznia 2014 r.

Takie zaś mamy od Niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego.

Sobota 11 Stycznia 2014 r.

Świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg