Cytat dnia

Niedziela 29 Grudnia 2013 r.

Sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni!

Poniedziałek 30 Grudnia 2013 r.

A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret.

Wtorek 31 Grudnia 2013 r.

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę.

Środa 1 Stycznia 2014 r.

Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem.

Czwartek 2 Stycznia 2014 r.

Teraz właśnie trwajcie w Nim, dzieci, abyśmy, gdy się zjawi, mieli w Nim ufność i w dniu Jego przyjścia nie doznali wstydu.

Piątek 3 Stycznia 2014 r.

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy.

Sobota 4 Stycznia 2014 r.

Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu; kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, tak jak On jest sprawiedliwy.

Reklama

Reklama