Cytat dnia

Niedziela 29 Czerwca 2014 r.

Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego.

Poniedziałek 30 Czerwca 2014 r.

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

Wtorek 1 Lipca 2014 r.

A ludzie pytali zdumieni: Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?

Środa 2 Lipca 2014 r.

Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli, a Pan Bóg będzie z wami.

Czwartek 3 Lipca 2014 r.

Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Piątek 4 Lipca 2014 r.

Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.

Sobota 5 Lipca 2014 r.

Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg