Cytat dnia

Niedziela 13 Lipca 2014 r.

Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą.

Poniedziałek 14 Lipca 2014 r.

Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.

Wtorek 15 Lipca 2014 r.

Gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, zostałaby do dnia dzisiejszego.

Środa 16 Lipca 2014 r.

Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.

Czwartek 17 Lipca 2014 r.

Ożyją Twoi umarli, zmartwychwstaną ich trupy, obudzą się i krzykną z radości spoczywający w prochu.

Piątek 18 Lipca 2014 r.

Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia. (…) Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu.

Sobota 19 Lipca 2014 r.

Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg