Cytat dnia

Niedziela 27 Lipca 2014 r.

Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra.

Poniedziałek 28 Lipca 2014 r.

Ze swej woli zrodził nas Ojciec przez słowo prawdy, abyśmy byli pierwocinami Jego stworzeń.

Wtorek 29 Lipca 2014 r.

Nie mamy tutaj trwałego miasta, ale szukamy tego, które ma przyjść.

Środa 30 Lipca 2014 r.

Gdy znalazł jedną, drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją.

Czwartek 31 Lipca 2014 r.

Oto bowiem jak glina w ręku garncarza, tak jesteście wy, domu Izraela, w moim ręku.

Piątek 1 Sierpnia 2014 r.

I niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa.

Sobota 2 Sierpnia 2014 r.

Naprawdę bowiem posłał mnie Pan do was, by głosić do waszych uszu wszystkie te słowa.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg