Cytat dnia

Niedziela 7 Września 2014 r.

Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.

Poniedziałek 8 Września 2014 r.

Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami.

Wtorek 9 Września 2014 r.

Cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.

Środa 10 Września 2014 r.

Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.

Czwartek 11 Września 2014 r.

Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie.

Piątek 12 Września 2014 r.

Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz?

Sobota 13 Września 2014 r.

Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem to, które wydaje dobry owoc.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg