Cytat dnia

Niedziela 14 Września 2014 r.

Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął.

Poniedziałek 15 Września 2014 r.

Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą.

Wtorek 16 Września 2014 r.

Wielbili Boga i mówili: Wielki prorok powstał wśród nas i Bóg łaskawie nawiedził lud swój.

Środa 17 Września 2014 r.

Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy; z nich zaś największa jest miłość.

Czwartek 18 Września 2014 r.

Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?

Piątek 19 Września 2014 r.

Było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości.

Sobota 20 Września 2014 r.

A jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić będziemy obraz Człowieka niebieskiego.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg