Cytat dnia

Niedziela 31 Sierpnia 2014 r.

Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?

Poniedziałek 1 Września 2014 r.

Duch Pański spoczywa na Mnie, posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę.

Wtorek 2 Września 2014 r.

Cóż to za słowo? Z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, i wychodzą.

Środa 3 Września 2014 r.

Także innym miastom muszę głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, bo na to zostałem posłany.

Czwartek 4 Września 2014 r.

Jeśli ktoś mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupi, by posiadł mądrość.

Piątek 5 Września 2014 r.

Przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co ukryte.

Sobota 6 Września 2014 r.

Ja jestem drogą, prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg