Cytat dnia

Niedziela 21 Grudnia 2014 r.

Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków.

Poniedziałek 22 Grudnia 2014 r.

Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.

Wtorek 23 Grudnia 2014 r.

Natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał, i mówił wielbiąc Boga.

Środa 24 Grudnia 2014 r.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił.

Czwartek 25 Grudnia 2014 r.

Oto zwiastuję wam radość wielką: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan.

Piątek 26 Grudnia 2014 r.

Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

Sobota 27 Grudnia 2014 r.

Życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg