Cytat dnia

Niedziela 30 Listopada 2014 r.

Okaż nam, Panie, łaskę swoją, i daj nam swoje zbawienie.

Poniedziałek 1 Grudnia 2014 r.

Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim.

Wtorek 2 Grudnia 2014 r.

Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli.

Środa 3 Grudnia 2014 r.

Tłumy zdumiewały się widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą. I wielbiły Boga Izraela.

Czwartek 4 Grudnia 2014 r.

Szukajcie Pana, gdy Go można znaleźć, wzywajcie Go, gdy jest blisko.

Piątek 5 Grudnia 2014 r.

Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: Według wiary waszej niech się wam stanie. I otworzyły się ich oczy.

Sobota 6 Grudnia 2014 r.

A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg