Cytat dnia

Niedziela 29 Marca 2015 r.

Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi. Hosanna na wysokościach.

Poniedziałek 30 Marca 2015 r.

Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła.

Wtorek 31 Marca 2015 r.

Życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz.

Środa 1 Kwietnia 2015 r.

Wtedy Judasz, który Go miał zdradzić, rzekł: „Czy nie ja, Rabbi?” Mówi mu: „Tak jest, ty” (Mt 26,25)

Czwartek 2 Kwietnia 2015 r.

Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.

Piątek 3 Kwietnia 2015 r.

A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają.

Sobota 4 Kwietnia 2015 r.

Otóż jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg