Cytat dnia

Niedziela 5 Kwietnia 2015 r.

Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

Poniedziałek 6 Kwietnia 2015 r.

Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą.

Wtorek 7 Kwietnia 2015 r.

Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem.

Środa 8 Kwietnia 2015 r.

Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź!

Czwartek 9 Kwietnia 2015 r.

Przez wiarę w Jego imię temu człowiekowi, którego widzicie i którego znacie, Imię to przywróciło siły.

Piątek 10 Kwietnia 2015 r.

Nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni.

Sobota 11 Kwietnia 2015 r.

I rzekł do nich: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu".
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg