Cytat dnia

Niedziela 19 Kwietnia 2015 r.

Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach?

Poniedziałek 20 Kwietnia 2015 r.

Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy.

Wtorek 21 Kwietnia 2015 r.

Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.

Środa 22 Kwietnia 2015 r.

To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne.

Czwartek 23 Kwietnia 2015 r.

Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.

Piątek 24 Kwietnia 2015 r.

Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie (J 6,57)

Sobota 25 Kwietnia 2015 r.

My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest mocą i mądrością Bożą (1 Kor 1,23-24)
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg